Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

15. listopad – Dan žalosti u Federaciji BiH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama Vlade Federacije BiH i institucija FBiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH.

Medijske kuće na teritoriji FBiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.