ZDK - Idućeg tjedna nastava online radi dezinfekcije škola nakon izbora

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona poduzelo je neophodne korake, odnosno mjere zaštite za učenike i radnike škola u kojima će 15. studenog biti locirana biračka mjesta za Lokalne izbore 2020.

Sve osnovne i srednje škole obaviještene su da će se nastava tijekom narednog tjedna realizirati online, kako bi se mogla izvršiti neophodna dezinfekcija prostorija i škole pripremile za nastavni proces.

- Bitno je reći da će sav taj prostor koji je korišten tijekom izbornog dana biti detaljno dezinficiran - rekao je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić, saopćeno je iz Press službe ZDK.

Radovi na poddionici Ponirak - Vraca napreduju planiranom dinamikom

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U okviru Koridora Vc na poddionici Ponirak – Vraca, gradi se impozantni Tunel Zenica kojim će se skratiti put između Zenice i Žepča za šest kilometara. Tunel Zenica će doprinijeti da vozači neće morati prolaziti vrandučkim kanjonom, nego će zahvaljujući njemu stizati mnogo brže i sigurnije na svoje odredište.

"Poddinica Ponirak – Vraca je ustvari Tunel Zenica koji je dug 2,4 kilometra, a radove izvodi bh. kompanija Euro-asfalt. Nadzor nad izvođenjem radova izvodi turska kompanija PROYAPI. Trenutno na tunelu radi 120 radnika, a radovi se odvijaju 24 sata“, kazao je Ahmed Mušija, Šef projekta JP Autoceste FBiH za poddionicu Ponirak – Vraca.

Tunel Zenica izvodi se kao dvocijevni tunel dužine 2475 metara lijeva cijev i 2420 metara desna cijev. Tunel prolazi ispod planine Vepar i najveći nadsloj tunela je 500 metara. Tunel će imati devet prolaza za pješake, dva prolaza za motorna vozila i dvije zaustavne niše.

"Do sada je iskopano 750 metara lijeve tunelske cijevi i 780 metara desne tunelske cijevi. U lijevoj tunelskoj cijevi izvode se radovi na sekundarnoj oblozi. Radovi se izvode prema dinamici. Rok izvođenja radova je 900 dana. Već radimo skoro godinu dana, moram reći da je zavidan kvaliteta radova, tako da nemamo problema. Ono što bih posebno istakao je da nismo imali težih povreda na radu. Disciplina na radu je veoma visoka to nas čini sretnim, jer radovi u podzemnim prostorijama su izuzetno opasni, teški“, saopćio je Mušija.

Na kraju Ahmed Mušija naglašava da je dosta složena geologija zbog prisustva podzemnih voda u velikim količinama, međutim to nije narušilo planiranu dinamiku radova.

"Prilikom iskopa tunela imamo stalni priliv podzemnih voda. U jednom trenutku smo imali skoro 1600 litara u minuti što su izuzetno visoki prilivi podzemnih voda za ovakve geotehničke radove“, istakao je Mušija.

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59.408.825,00 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske investicijske banke u visini od 50 milijuna eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 19 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

akta.ba

SIP BiH: Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sukladno članku 16.10 Izbornog zakona BiH u periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće se objavljivati rezultati istraživanja javnog mijenja u vezi sa glasovanjem i izborima, priopćeno je iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasovanjem i izborima počinje u petak, 13.11.2020. godine u 07:00 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje, 15.11.2020. godine do 19:00 sati.

Od sutra restriktivnije mjere u FBiH

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Kako doznaje Klix.ba s obzirom na porast broja zaraženih, sve popunjenije bolničke kapacitete i nepridržavanje mjera sutra će Federalni krizni stožer donijeti nove - restriktivnije mjere koje se odnose izravno na građane. Te mjere ne uključuju nikakva zatvaranja.

Mjere će se ogledati u ograničavanju okupljanja na otvorenom i zatvorenom, te u ograničavanju kretanja ljudi.

Za sada nisu poznati detalji, ali kako se doznaje mjere će se izravno odraziti na svakodnevni život građana u cilju smanjenja širenja koronavirusa.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva FBiH bi trebao sutra u 14 sati izaći u javnost s detaljima o novim mjerama.

Trenutno je u FBiH na snazi ograničeno okupljanje na 50 osoba na otvorenom i 30 u zatvorenom. Na području cijele FBiH obavezno je nošenje zaštitnih maski i na otvorenom i u zatvorenom.

Nedavno je Krizni stožer donio odluku o skraćivanju trajanja samoizolacije s 14 na 10 dana za lakše i srednje teške slučajeve.

U posljednja 24 sata u FBiH je registrirano 608 novozaraženih osoba, a prijavljena su čak 52 smrtna slučaja. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama u Federaciji BiH, osim u HBŽ-u.
VL

Kako će glasati zaraženi koronavirusom ili oni koji su u izolaciji

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 77. (hitnoj) sjednici održanoj 10. studenoga 2020. godine usvojila izmjene i dopune Pravilnika o provedbi izbora u BiH u djelu koji se odnosi na ostvarivanje prava glasa birača koji su COVID-19 pozitivni i/ili su u izolaciji odnosno koji su hospitalizirani.

Navedenoj kategoriji birača je omogućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji dostave odgovarajući akt nadležne ustanove ili tijela (medicinski nalaz ili akt o izolaciji).

Središnje izborno povjerenstvo BiH je ranijim odredbama Pravilnika o provedbi izbora u BiH, koje su danas brisane, nastojala omogućiti ostvarivanje prava glasa i biračima koji ne posjeduju akt nadležnog tijela ako se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.

Međutim, nakon ostvarenih kontakata i poslanih upita prema nadležnim institucijama, nemamo cjelovitu povratnu informaciju o vođenju evidencija o spomenutoj kategoriji birača.

Općinske/gradske izborne komisije uglavnom nemaju informacija niti mogu utvrditi koje nadležno tijelo vodi ažurne evidencije o COVID-19 pozitivnim osobama i osobama kojima je određena mjera izolacije.

Zbog svega navedenog, Središnje izborno povjerenstvo BiH je odlučilo izmijeniti Pravilnik o provedbi izbora u BiH i na taj način omogućiti da se biračko pravo ostvaruje pod istim uvjetima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine a istodobno spriječiti i eventualne zloupotrebe.

Osobe koje se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom COVID-19 ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadležnog izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev (pisani, putem maila, faksa) uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije (rješenje, medicinski nalaz).

vl

Vlada usvojila Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona posebnu važnost pridaje strateškom pristupu razvojnog planiranja i nastoji da u tom segmentu bude jedan od vodećih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas, sa zadovoljstvom možemo objaviti da je na 83. sjednici Vlada usvojila Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. i time postala prva kantonalna vlada u Federaciji BiH koja je izradila i usvojila Strategiju razvoja za budući sedmogodišnji period.

Nakon što Strategiju razvoja u narednom periodu usvoji i Skupština, Zeničko-dobojski kanton će postati prvi kanton u FBiH, koji je u skladu s odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, usvojio Strategiju razvoja za predstojeći planski period od sedam godina, usklađen s ciklusom planiranja Europske unije.

Strategija razvoja je integrirani, multisektorski strateški dokument, koji osigurava osnovu za definiranje javnih politika, usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, s posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju. Od velike je važnosti istaći da vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, koje su rezultat usuglašenog djelovanja brojnih socio-ekonomskih aktera. Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona glasi:

„Zeničko-dobojski kanton – suvremena europska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.“

Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona će se realizirati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša:
1. Osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva.
2. Unaprijediti kvalitetu života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja.
3. Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

Na operativnom nivou, predviđeno je 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta, čija realizacija će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja. Konačna forma dokumenta urađena je na osnovu kvalitetnih komentara i konstruktivnog doprinosa brojnih socio-ekonomskih partnera, koji su se uključili u dva ciklusa javnih konzultacija. U toku mjeseca svibnja i lipnja 2020. godine proveden je prvi ciklus javnih konzultacija o Nacrtu Strateške platforme i Situacione analize, a u septembru 2020. godine proveden je drugi ciklus javnih konzultacija o Nacrtu Strategije razvoja. Posebno značajnu ulogu u izradi Strategije razvoja imalo je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, kojim predsjedava premijer Zeničko-dobojskog kantona, a čiji su članovi gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, te rukovodstvo Skupštine i predsjednici klubova poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Vijeće je najviše političko savjetodavno tijelo koje djeluje u ključnim fazama definiranja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Strategija razvoja je u svim segmentima u potpunosti usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i nacrtom dokumenta Okvir Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izrada Strategije razvoja započela je početkom 2020. godine, na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, koju je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela u prosincu 2019. godine. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a sudionici u procesu izrade su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, te brojni socio-ekonomski partneri.

Spremnost i interes rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona za procese strateškog planiranja i visok nivo institucionalne osposobljenosti za upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu prepoznaju domaće i međunarodne organizacije. Veliku podršku za institucionalno jačanje i realizaciju razvojnih projekata pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući financiranju Vlade Švicarske.

U narednom periodu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona će uložiti dodatne napore za osiguravanje nastavka aktivnosti na jačanju dobre uprave i upravljanju javnim sektorom, kreiranju povoljnog okruženja za poduzetništvo i inovacije, očuvanju zdravog okoliša, te izgradnji obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sistema jednakih mogućnosti.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK

U FBiH od sutra na snazi zabrana kretanja od 23.00 do 5 sati

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Krizni stožer FBiH donio je nove mjere, a jedna od njih je ograničeno kretanje stanovništva odnosno policijski sat koji će biti na snazi od 23.00 do 05.00. Odluka stupa na snagu od sutra.


Tijekom trajanja policijskog sata zabrana kretanja se odnosi na teritoriju cijele Federacije BiH. Iz odluke će, kao i u ožujku i travnju, biti izuzeti oni koji obavljaju poslove u smjenama tijekom noći (s validnom potvrdom poslodavca), kao i javni službenici koji rade na provođenju mjera ili drugim poslovima koje ova naredba oslobađa od ograničenog kretanja.


Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva odlučio se na restriktivnije mjere uslijed pogoršanja epidemiološke situacije, odnosno povećanja širenja zaraze koronavirusom, nepoštivanja dosadašnjih mjera i sve popunjenijim bolničkim kapacitetima. Nadležni će preispitivati mjere svakih sedam dana, te ih ublažiti ili postrožiti u skladu s epidemiološkom situacijom.


Kako doznaje Klix.ba, ova odluka je donesena s ciljem sprečavanja neodgovornih ugostitelja, ali i građana, koji ranije nisu poštivali mjere rada objekata do 23.00 sati čime su doprinosili širenju zaraze. Osim ove naredbe, Krizni stožer FBiH je donio i odluku o ograničenom broju osoba u zatvorenom i na otvorenom.


Tako će i unutra i vani biti dozvoljeno okupljanje maksimalno 30 osoba. Također je donesena odluka da se mora izvršiti dezinfekcija svih prostora gdje će se održavati izbori odnosno glasanje, a sav nastavna će se odvijati online sedam dana nakon izbora kako bi se izvršila dezinfekcija. Vjerski blagdani i druga privatna obiteljska okupljanja kao što su vjenčanja se također ograničavaju na maksimalno 30 osoba. Produžena je mjera obaveznog nošenja maski vani i unutra.

vl

Vlada ZDK olakšala prijem zdravstvenih radnika dok traje pandemija koronavirusa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) na izvanrednoj sjednici usvojila je izmjene Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK-a, kojima je pojednostavljena procedura zapošljavanja zdravstvenih radnika dok traje pandemija koronavirusa.

- Izmjenom smo omogućili zdravstvenim radnicima da bez složenih konkursnih procedura vrše prijem zdravstvenih radnika na određeno vrijeme, kako bismo olakšali poteškoće s kojima se susreće zdravstveni sektor - rekla je ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović.

Izmjene su usvojene na inicijativu Kriznog stožera i Ministarstva zdravstva ZDK-a, budući da su zdravstvene ustanove u ovom kantonu ostale bez značajnog broja zdravstvenih kadrova zbog zaraze virusom COVID-19. Samo u Kantonalnoj bolnici Zenica, prema posljednjim podacima, zaraženo je 40 ljekara, 50 sestara i tehničara te značajan broj administrativnih i radnika uslužnih djelatnosti. Osim toga, ovom kantonu nedostaje veliki broj infektologa i anesteziologa.

- Imali smo izmjene Uredbe i nakon proglašenja stanja prirodne nesreće, koje je ukinuto, tako da sada ponovo mijenjamo Uredbu na isti način, s ograničenim rokom trajanja do prestanka pandemije koronavirusa. Ovo će sigurno biti olakšanje menadžmentima zdravstvenih ustanova u smislu popunjavanja neophodnog kadra - rekao je ministar zdravstva i predsjednik KS ZDK dr. Adnan Jupić.

On je potvrdio da će PCR laboratorije u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj danas dobiti 4.500 testova za koronavirus, čime se privremeno rješava problem nedostatka testova, a istovremeno se pokreće procedura nabavke veće količine testova za što je sredstva osigurala Vlada ZDK-a.

Press služba ZDK