Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Vlada usvojila Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona posebnu važnost pridaje strateškom pristupu razvojnog planiranja i nastoji da u tom segmentu bude jedan od vodećih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas, sa zadovoljstvom možemo objaviti da je na 83. sjednici Vlada usvojila Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. i time postala prva kantonalna vlada u Federaciji BiH koja je izradila i usvojila Strategiju razvoja za budući sedmogodišnji period.

Nakon što Strategiju razvoja u narednom periodu usvoji i Skupština, Zeničko-dobojski kanton će postati prvi kanton u FBiH, koji je u skladu s odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, usvojio Strategiju razvoja za predstojeći planski period od sedam godina, usklađen s ciklusom planiranja Europske unije.

Strategija razvoja je integrirani, multisektorski strateški dokument, koji osigurava osnovu za definiranje javnih politika, usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, s posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju. Od velike je važnosti istaći da vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, koje su rezultat usuglašenog djelovanja brojnih socio-ekonomskih aktera. Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona glasi:

„Zeničko-dobojski kanton – suvremena europska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.“

Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona će se realizirati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša:
1. Osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva.
2. Unaprijediti kvalitetu života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja.
3. Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

Na operativnom nivou, predviđeno je 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta, čija realizacija će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja. Konačna forma dokumenta urađena je na osnovu kvalitetnih komentara i konstruktivnog doprinosa brojnih socio-ekonomskih partnera, koji su se uključili u dva ciklusa javnih konzultacija. U toku mjeseca svibnja i lipnja 2020. godine proveden je prvi ciklus javnih konzultacija o Nacrtu Strateške platforme i Situacione analize, a u septembru 2020. godine proveden je drugi ciklus javnih konzultacija o Nacrtu Strategije razvoja. Posebno značajnu ulogu u izradi Strategije razvoja imalo je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, kojim predsjedava premijer Zeničko-dobojskog kantona, a čiji su članovi gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, te rukovodstvo Skupštine i predsjednici klubova poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Vijeće je najviše političko savjetodavno tijelo koje djeluje u ključnim fazama definiranja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Strategija razvoja je u svim segmentima u potpunosti usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i nacrtom dokumenta Okvir Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izrada Strategije razvoja započela je početkom 2020. godine, na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, koju je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela u prosincu 2019. godine. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a sudionici u procesu izrade su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, te brojni socio-ekonomski partneri.

Spremnost i interes rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona za procese strateškog planiranja i visok nivo institucionalne osposobljenosti za upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu prepoznaju domaće i međunarodne organizacije. Veliku podršku za institucionalno jačanje i realizaciju razvojnih projekata pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući financiranju Vlade Švicarske.

U narednom periodu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona će uložiti dodatne napore za osiguravanje nastavka aktivnosti na jačanju dobre uprave i upravljanju javnim sektorom, kreiranju povoljnog okruženja za poduzetništvo i inovacije, očuvanju zdravog okoliša, te izgradnji obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sistema jednakih mogućnosti.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK