Na području općine Žepče započeo je sa implementacijom projekt „Nigdje kao kod kuće “ koji je odobren od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u cilju realizacije Politike o suradnji sa iseljeništvom u 2020. godini.

 

Novim projektom se namjerava osnažiti postojeće i uspostaviti nove platforme za ostvarivanje bolje i učinkovitije komunikacije s dijasporom. Namjera je uključiti dijasporu u svakodnevni društveni, gospodarski i kulturni život rodnog kraja. To će se postići nizom planiranih aktivnosti čiji je fokus na promociji u svrhu poticanja korištenja već uspostavljenih usluga za dijasporu u općini Žepče, E-matičara i E-poslovnog savjetnika, te izradom investicijskog materijala koji će prikazati potencijale za ulaganje u općinu Žepče.

 

Projekt je nastavak do sada provedenih aktivnosti sa dijasporom na području općine Žepče.

 

Aplikant na projektu je Općina Žepče, a implementator projekta je Razvojna agencija Žepče koja je od načelnika imenovana kao koordinator projekta.

 

Za potrebe realizacije projekta imenovan je Tim za implementaciju kojeg čine predstavnici općinskih službi i Radio Žepče kao medijski promotor projekta i budućih aktivnosti rada s dijasporom.