Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Početak implementacije projekta „Nigdje kao kod kuće“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na području općine Žepče započeo je sa implementacijom projekt „Nigdje kao kod kuće “ koji je odobren od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u cilju realizacije Politike o suradnji sa iseljeništvom u 2020. godini.

 

Novim projektom se namjerava osnažiti postojeće i uspostaviti nove platforme za ostvarivanje bolje i učinkovitije komunikacije s dijasporom. Namjera je uključiti dijasporu u svakodnevni društveni, gospodarski i kulturni život rodnog kraja. To će se postići nizom planiranih aktivnosti čiji je fokus na promociji u svrhu poticanja korištenja već uspostavljenih usluga za dijasporu u općini Žepče, E-matičara i E-poslovnog savjetnika, te izradom investicijskog materijala koji će prikazati potencijale za ulaganje u općinu Žepče.

 

Projekt je nastavak do sada provedenih aktivnosti sa dijasporom na području općine Žepče.

 

Aplikant na projektu je Općina Žepče, a implementator projekta je Razvojna agencija Žepče koja je od načelnika imenovana kao koordinator projekta.

 

Za potrebe realizacije projekta imenovan je Tim za implementaciju kojeg čine predstavnici općinskih službi i Radio Žepče kao medijski promotor projekta i budućih aktivnosti rada s dijasporom.