Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

U Žepču, Prijedoru, Trnovu i Vukosavlju razmatranje revizorskih izvješća

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pred lokalnim parlamentima Općine Žepče, Grada Prijedora, Općine Trnovo i Općine Vukosavlje ove godine naći će se razmatranje izvješća financijske revizije koju će u okviru godišnjeg plana za 41 jedinicu lokalne samouprave obaviti Ured za reviziju u Federaciji BiH i Glavna služba za reviziju u Republici Srpskoj.

Te lokalne jedinice predstavljaju prve četiri koje su pozitivno odgovorile na inicijativu Centara civilnih inicijativa (CCI) te uvrstile razmatranje izvješća u godišnje programe rada. 

Revizori kroz izvješća svake godine upozoravaju na brojne nepravilnosti koje uoče u lokalnim zajednicama, predlagajući konkretne preporuke kako ih otkloniti. Međutim, lokalne zajednice nemaju propisanu obavezu razmatranja izvješća, te reakcije i dalje postupanje po preporukama najčešće izostaju. Kao posljedica toga je mali postotak realizacije preporuka, navodi se u priopćenju CCI-a.

U desetogodišnjem periodu na lokalnom nivou implementirano je manje od 45 posto od 1.647 revizorskih preporuka u FBiH i manje od 33,5 posto od analiziranih 1.550 preporuka u RS. Također, CCI analize pokazuju da 97 posto općina u RS i niti jedna u FBiH nije dobila oba "pozitivna mišljenja" od revizora, što je i najkritičniji podatak za posmatranih 10 godina. 

- Dodatno zabrinjava činjenica da veći broj lokalnih parlamenata u oba entiteta uopće ne razmatra revizorska izvješća. Izostaje također praćenje realizacije preporuka i diskusija o alarmantnim podacima, te odgovorniji pristup procesu revizije - priopćeno je iz CCI-a.

U vezi s tim, CCI ukazali su na potrebu ozbiljnijeg pristupa lokalnih parlamenata pri razmatranju revizorskih izvješća i uputili inicijativu kojom pozivaju lokalne parlamente da u programe rada uvrste razmatranje revizorskih izvješća. 

- Razmatranje revizorskih izvješća i praćenje realizacije preporuka od lokalnih parlamenata u konačnici bi uticalo na veću odgovornost institucija da realiziraju dostavljene preporuke i dovelo do transparentnijeg, odgovornijeg i pravilnijeg trošenja javnih sredstava. Također, podsjećamo da revizorska izvješća predstavljaju sredstvo koje treba služiti za poboljšanje efikasnosti i odgovornosti u javnom sektoru, ali se samo uz adekvatan nadzor i kontrolu od zakonodavne vlasti mogu postići pravi efekti i rezultati - navodi se u priopćenju. 

Projekt "Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini"
provode Centri civilnih inicijativa uz financijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju proračunskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH. 

 (fena)