U petak,  25.09.2020. godine  u  Uredu općinskog načelnika izvršeno je potpisivanje tripartitnog sporazuma  o donaciji građevinskog materijala, između  Federalnog ministarstva raseljenih osoba,  korisnika Pejinović Franje  i Općine Žepče.

Građevinski materijal je dodijeljen na temelju  Javnog poziva  za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na području općina Federacije Bosne i Hercegovine raspisanog od  Federalnog  ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

 

Nakon provedene procedure  Komisija je izvršila odabir potencijalnih korisnika i  za 1(jednog) korisnika iz općine Žepče  će izvršiti dodjelu građevinskog materijala.

"Nadamo se da će u idućoj godini biti više odabranih korisnika iz općine Žepče, jer za tim i dalje postoji potreba", istaknutli su na službenoj stranici općine  Žepče.