Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Osnivanje info centra za investitore – primjer dobre prakse

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Radionici su nazočili predstavnici Općine Žepče i RAŽ-a, Branka Janko – direktorica RAŽ-a, Jasko Nedić – Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, Berina Grahić – RAŽ, predstavnici Opštine Teslić Dragan Mišić – Šef odsjeka za razvoj Opštine Teslić i Aleksandar Mrkonjić, predstavnici TRA Ismar Alagić - direktor, Muhamed Džihić i Umihana Krličević-Omerović, predstavnici REZ-a Maja Kišić i Mirko Čičak, predstavnici GIZ-a Bojan Vojvodić i Andrea Vugrinović te Bojan Jojić iz Agencije PREDA-PD iz Prijedora.

Tokom radionice, predstavnik Agencije PREDA PD Prijedor Bojan Jojić predstavio je iskustva ove Agencije pri osnivanju i radu info centra za investitore a koja su veoma značajna za Općine Tešanj, Teslić i Žepče koje su na početku uspostavljanja ovakvih centara u svojim općinama.

Centar za investitore općine Žepče uspostavljen je u sklopu Razvojne agencije Žepče i na raspolaganju je svim zainteresiranim koji žele pokrenuti biznis ili realizirati investiciju na području općine Žepče.