„Suvremena tehnologija uzgoja maline –dvogodišnjeg tipa kultivara Willamette i Meeker“.

Radi se o izuzetno vrijednom priručniku koji su pripremili profesor Adnan Maličević i prof. dr. Mirsad Kurtović sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. Brošura je namijenjena proizvođačima maline i jagodičastog voća i sadrži mnoštvo praktičnih i stručnih savjeta cijenjenih stručnjaka koje su sakupljali niz godina radeći na terenu sa proizvođačima i popratili brojnim fotografijama u boji.

Specifičnost ovog priručnika jeste da je stručno pripremljen ali razumljiv svakom proizvođaču, od onih koji počinju da se bave malinom, do proizvođača koji iza sebe imaju značajn broj godina bavljenja malinom.

Stručni savjeti koje sadrži priručnik će biti korišteni i kod posjeta proizvođačima maline i jagodičastog voća od strane članova BEAR tima agronoma koji uspješno završavaju svoju obuku koja obuhvata teoriju i praksu.

Svoje znanje će testirati na završnom ispitu nakon čega će od strane lokalnih razvojnih agencija i općina (Razvojne agencije Žepče, Tešanjske razvojne agencije i Odsjeka za razvoj Teslić) biti angažirani na daljnjoj stručnoj podršci proizvođačima.

U 2015. godini Razvojna agencija Žepče implementira dva projekta koja su usmjerena na lanac jagodičastog voća. Kroz ove projekte podignuto je 186 dunuma nasada maline i biti će podignuto do kraja godine 40 dunuma nasada jagode, te nabavljena oprema i mehanizacija za potrebe proizvođača maline koji su udruženi u lokalne zadruge i udruženja.