Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

UPIP: Redovni sastanci po projektu ECO FOOD TURA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Projekt financira EU iz IPA sredstava, kroz program prekogranične suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tema sastanka je bila evaluacija projekta, i analiza postignutih rezultata i ciljeva.


Na sastancima su prisustvovali projektni partneri i predstavnici institucija partnerskih organizacija (LAR Drenovci, Opština Teslić, RA VSŽ Hrast, Općina Drenovci,Poljoprivredni fakultet Osijek, Osnovna Škola Ivan Meštrović Drenovci).


Na sastanku je zaključeno da sve projektne aktivnosti teku u skladu sa planom aktivnosti i da je postizanje indikatora na odličnom nivou. Predložena je i dinamika realizacije nekih od aktivnosti koje su planirane u narednom razdobljiu, obzirom na nadolazece praznike, kao i detalji oko rekonstrukcije objekta za Agro Biznis Inovacijsko Edukacijski Centra koji će biti smješteni u Drenovcima i Tesliću, kao i nabavka opreme za isti.