Caritas Švicarske (CaCH) započeo je s projektom „Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH“ koji se u ovoj fazi provodi u partnerstvu s Asocijacijom za razvoj LEDA u Zeničko-dobojskom kantonu.

Cilj projekta je da djeca iz ranjivih obitelji razvijaju pozitivan stav prema učenju i spremna su za ulazak u osnovnu školu, dok su specifični ciljevi projekta: (1) Djeca iz ugroženih obitelji pohađaju predškolski odgoj i obrazovanje,(2) Predškolske ustanove pružaju poticajno i inkluzivno okruženje za učenje i (3) Odgovarajuće javne institucije jačaju predškolski odgoj i obrazovanje i potiču razvoj djeteta u ugroženim obiteljima.

Projekt zagovara značaj i promovira pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju koje doprinosi cjelovitom razvoju predškolskog djeteta i daje snažne temelje za njegovo dalje obrazovanje. Poseban naglasak je na marginaliziranoj romskoj djeci.

Vlasti su iskazale spremnost za suradnju u provedbi projekta, te su sa CaCH potpisani memorandumi o saradnji.

Radna grupa koju čine profesori s Pedagoškog fakulteta Sarajevo i Islamskog pedagoškog fakulteta Zenica, odgajatelji i stručni suradnici iz predškolskih ustanova, osobe iz partnerskih organizacija i direktori predškolskih ustanova u procesu su izrade priručnika i razvoja modula obuke za odgajatelje u praksi, ali i za buduće odgajatelje iz sljedećih oblasti:

    Razvoj početnih matematičkih pojmova za djecu predškolskog uzrasta,
    Socijalna inkluzija,
    Učenje kroz igru i
    Značaj glazbe za pravilan rast i razvoj djece predškolskog uzrasta.

Cijeneći vaše ogromno iskustvo u radu s djecom predškolskog uzrasta, želimo da ono postane resurs dostupan svima, pa s tim u vezi raspisujemo Javni poziv za prikupljanje primjera dobre prakse u radu s djecom predškolskog uzrasta.

Oblasti za koje se poziv raspisuje

Pozivamo odgajatelje i stručne suradnike iz predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u odabiru primjera dobre prakse u radu s djecom predškolskog uzrasta iz sljedećih tematskih oblasti:

    Razvoj početnih matematičkih pojmova za djecu predškolskog uzrasta,
    Socijalna inkluzija,
    Učenje kroz igru i
    Značaj glazbe za pravilan rast i razvoj djece predškolskog uzrasta.

Rok za dostavu radova

Rok za dostavu radova je 31.08.2020.

CaCH pruža pomoć ugroženim obiteljima s fokusom na romske obitelji. Ugroženim obiteljima smatraju se obitelji koje su drugačije u odnosu na druge obitelji zbog svoje etničke pripadnosti, jezika, siromaštva i slično i koje zbog toga nemaju jednake mogućnosti učešća u životu zajednice. U marginalizirane grupe djece spadaju djeca s teškoćama u razvoju, djeca Romi i djeca iz socijalno ugroženih porodica.

Radovi se mogu dostaviti u elektronskom obliku na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. s naznakom: Prijava na javni poziv PRIMJERI DOBRE PRAKSE – PEACH ili u printanom obliku na adresu:

Caritas Švicarske Travnička 1 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Svi radovi pristigli nakon naznačenog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Poziv je namijenjen

Zaposlenim ili na drugi način angažiranim odgajateljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama iz Bosne i Hercegovine.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE

Radovi će se vrednovati prema sljedećim kriterijima:

    Inovativnost i kreativnost u radu s djecom predškolskih ustanova iz jedne od navedenih oblasti. Inovativnost se ogleda u promišljenom pristupu rješavanja određenih prepreka u učenju i podučavanju, ili pronalaženje drugačijih ideja kojima se nastoji postići najbolji rezultati za svako dijete. Mogu to biti i nove, osmišljene tehnike, metode i strategije podučavanja, inovativna primjena poznatih praksi, kreiranje različitih materijala za učenje i poučavanje.
    Doprinos razvoju predškolskog odgoja i obrazovanja, s fokusom na djecu iz marginaliziranih obitelji. Procjenjivat će se, u kojoj mjeri praksa potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija njihovu kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije, odnosno koliki je doprinos razvoju predškolskog odgoja, razvoju vrijednosti i socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Koliko rad/istraživanje doprinosi podizanju svijesti društva o potrebi predškolskog odgoja i obrazovanja

Što se očekuje od autora rada?

    Pisani rad – primjer dobre prakse ili autorizirano istraživanje iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja.
    Da je rad autentičan i da odražava provedene aktivnosti u radu s djecom predškolskog uzrasta u vašoj sredini.
    Maksimalan obim rada četiri stranice A-4 formata, štampan Times New Roman fontom, proreda 1,15 (margine 2,5×2,5 cm) da sadrži sažetak s izvedenim zaključkom.

Vaš rad može biti

Pisana priprema za realizaciju aktivnosti iz jedne od navedenih oblasti koje su u fokusu projekta ili istraživački rad iz jedne od navedenih oblasti – Tema za stručno usavršavanje koju ste realizirali u vašoj ustanovi.

Recenzije

Ukoliko vaš rad dobije pozitivnu recenziju od stručnog tima CaCH, bit će objavljen u Zbirci primjera dobre prakse za koji će biti upriličena javna promocija na koju ćete biti pozvani. Za najuspješnija tri primjera CaCH će donirati set didaktičkog materijala ze jednu vrtićku grupu u ustanovi u kojoj je autor rada zaposlen.

Napomena

Radovi, u prilogu koji ne ulazi u broj stranica, mogu sadržavati podatke o praćenju djece uz obaveznu zaštitu identiteta, refleksija na realiziranu praksu, istraživanja, radove djece i slično.

Obrazac za apliciranje preuzmite OVDJE