Odgađaju se redovita javljanja na biro rada do 30. travnja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Odluko o odgodi redovnih javljanja na biro rada ponovo je produžena do 30. travnja, saopćeno je iz Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (SZZ ZDK).

Sva redovna javljanja na birou rada koja su nezaposlene osobe planirale u nastupajućem periodu, prolongiraju se do 30.04.2021. godine. (redovna javljanja po Pravilniku o evidencijama s rokovima od 30, 45 i 120 dana).

JU Služba za zapošljavanje ZDK

RAŽ: Poziv na prezentaciju Smart Power Control rješenja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Razvojna agencija Žepče, u suradnji sa kompanijom IT Automatic d.o.o Sarajevo, organizira  prezentaciju rješenja SMART POWER CONTROL – sistem za mjerenje svih parametara električne energije u proizvodnim pogonima.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 12.04.2021. godine u Centru poslovnih kompetencija Razvojne agencije Žepče (Bistrica bb), sa početkom u 12:30 sati.

Smart power control je jedinstven proizvod na domaćem tržištu koji omogućava nadzor i upravljanje sistemom za napajanje električnom energijom kao i mogućnost ranog otkrivanja anomalija u sistemu  i detekcije vršnog opterećenja.

Proizvod nudi mogućnosti prevencije ispada kompletnog postrojenja ili zastoja pojedinih mašina čime se povećava efikasnost proizvodnje, smanjuju troškovi održavanja mašina i produžava njihov radni vijek. Također nudi mogućnosti implementacije sistema alarmiranja na smartphone, semafor u pogonu i u samom proizvodu.

Smart power control će predstaviti Enes Mujkanović, CEO kompanije.

Prijave možete izvršiti putem kontakta Razvojne agencije Žepče: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i telefon 032 880 273.

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja poduzeća – poziv za izražavanje interesa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Projekt „Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), a financira Švedska, poziva sva zainteresirana mala i srednja poduzeća iz BiH da se prijave za sudjelovanje u Izazovu dekarbonizacije.

Ovom intervencijom nastoje identificirati i uključiti pet poduzeća iz BiH i pomoći im da iz krize izađu jači sa pametnim (smart) rješenjima, te se teži uspostavljanju održivih pristupa za buduće poslovne operacije kroz pilot-provođenje konkretnih kratkoročnih intervencija koje će doprinijeti dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Novouvedeni poslovni modeli ili prakse ne znače samo da će njihov utjecaj na okoliš biti minimiziran, nego i da će ekonomski i socijalni učinak biti pozitivan, što će dovesti do održivog rasta i proširenih poslovnih mogućnosti, čak i u vrijeme krize. Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja i konkretnih akcija i skalabilnih inovativnih rješenja malih i srednjih poduzeća iz Bosne i Hercegovine. Te akcije bi doprinijele dekarbonizaciji i pokazale bi put ka središnjem cilju strategije dekarbonizacije – dostizanju neto nultih emisije i stabiliziranju klimatskih promjena. Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja za unapređenje kvalitete zraka, što je opet drugo pitanje razvoja u zemlji.

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja poduzeća će doprinijeti održivom i zelenom oporavku privatnog sektora u BiH kroz pružanje podrške poduzećima predvodnicima uključenim u Izazov u:

 • Smanjenju njihovog energetskog intenziteta;
 • Prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora;
 • Kontroli emisija stakleničkih plinova;
 • Kontroli emisija zagađivača zraka.

Cilj ove inicijative je podržati poduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji koji će se moći dalje replicirati.

Šta će mala i srednja poduzeća dobiti od ovog procesa?

Cilj Izazova je podržati poduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Nakon što budu odabrana za učešće u ovom Izazovu, malim i srednjim poduzećima će biti ponuđena:

 • Stručna pomoć prilagođena odabranom poduzeću u cilju procjene sadašnjeg statusa korištenja energije i resursa (procjena energetskih gubitaka i potencijala za promjenu izvora energije, kao i procjena tehnoloških opcija za sveukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova i zagađivača zraka iz njihovih poslovnih operacija). Na taj način bi se pružila podrška pripremi dugoročnije mape puta za transformaciju koja će doprinijeti dekarbonizaciji koja će biti u većoj mjeri sistemska, uz mjerljive pokazatelje napretka;
 • Mala ulaganja u tehnologiju ili materijale koji su bitni za pokretanje ili podršku transformaciji ka dekarbonizaciji (grant u vrijednosti do 30.000,00 KM po jednom malom/srednjem poduzeću) u okviru održivosti i cirkularnosti u poslovanju.

Ova podrška je po svojoj prirodi transformacijska i fokusira se na identificiranje i uvođenje novih održivih pristupa i poslovnih modela na osnovu dekarbonizacije.

Po završetku pružanja pomoći, očekuje se da će biti postignuti sljedeći osnovni rezultati:

 1. Za svako malo i srednje poduzeće je izrađena mapa puta održive transformacije uz mjerljive polazišne i ciljne vrijednost otiska CO2;
 2. Uspješno je provedeno testiranje inovativnih i skalabilnih rješenja za dekarbonizaciju (najmanje 5 pilot intervencija koje doprinose dekarbonizaciji u oblasti smanjenja energetske efikasnosti, prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora, kontroli emisija stakleničkih plinova iz izvora u privatnom sektoru, kontroli emisija zagađivača zraka iz izvora u privatnom sektoru);
 3. Paket skalabilnih rješenja i sistemskih pristupa dekarbonizaciji koji pokazuju lokalne prakse i održivost, a koje je razvio UNDP u svrhu učenja i skaliranja.

Druge važne informacije

Proces pružanja pomoći će trajati od travnja/aprila do rujna/septembra 2021. godine.

Indikativni financijski okvir podrške po poduzeću iznosi do 30.000,00 KM (uz minimalni doprinos primatelja sredstava granta u iznosu od 30%).

Kako se prijaviti?

Sve informacije o Pozivu, kao i djelokrug i kvalifikacijski kriteriji, mogu se naći u SMJERNICAMA ZA PODNOSITELJE PRIJAVA.

Online obrazac prijave se nalazi OVDJE.

Rok za dostavljanje online prijava ističe u ponoć 21. travnja 2021. godine. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju poteškoća u postupku podnošenja prijave, kao i za sva pitanja koja se odnose na ovaj javni poziv, kontaktirajte UNDP putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u kojem ćete u predmetu poruke jasno navesti naziv ovog javnog poziva.

raž

U ponedjeljak isplata mirovina u Federaciji BiH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Mirovine za ožujak u Federaciji BiH bit će isplaćene u ponedjeljak, 5. travnja.

Sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, mirovine za ožujak bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH.

Najniža mirovina iznosi 382,18 KM, zajamčena 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Mirovinu za mjesec ožujak primit će 423.973 korisnika.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za ožujak iznose oko 195 milijuna KM, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA ZA „PODRŠKU REALIZACIJI START UP IDEJA MLADIH“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1         PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Žepče raspisuje Javni poziv za dodjelu grant sredstava za “Podršku realizaciji start up ideja mladih”, koja će se financirati iz zajedničkih sredstava Fondacije Helvetas -Moja budućnost i Općine Žepče.

Realizacija programa treba doprinijeti ostvarenju sljedećih ciljeva:

-povećanje broja novoosnovanih privrednih/gospodarskih subjekata,

-povećanje broja zaposlenih kroz samozapošljavanje.

 

2         KORISNICI SREDSTAVA

Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, koje su nezaposlene (nalaze se na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče), imaju prebivalište u općini Žepče i namjeravaju registrirati privrednu/gospodarsku djelatnost na području Općine Žepče.

Korisnici sredstava mogu biti fizičke osobe, koje do sada nisu imale registriranu djelatnost u općini Žepče.

Poslovni subjekti kojima se dodijele novčana sredstva moraju nakon odobravanja grant sredstava poslovati najmanje 12  mjeseci.

 

3         VRIJEDNOST PREDVIĐENIH  GRANT  SREDSTAVA

Program “Podrška realizaciji start up ideja mladih u Općini Žepče”, u partnerstvu Općine Žepče sa Fondacijom Helvetas-Moja budućnost predviđa ukupna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore po korisniku iznosi 5.000,00 KM.

Bespovratna sredstva moći će se koristiti samo za one prihvatljive troškove koji su nastali u ime i za račun poslovnog subjekta u stopostotnom vlasništvu odabranog korisnika nakon objave ovog Javnog poziva.

Kategorija prihvatljivih troškova:

 1. Troškovi registracije djelatnosti (npr. troškovi taksi, advokatske i/ili notarske usluge, troškovi kopiranja i ovjeravanja dokumenata, troškovi poslovnih knjiga,  izrada pečata, nabavka fiskalne kase  i sl.);
 2. Troškovi poreza i doprinosa reguliranih zakonom;
 3. Troškovi nabavke opreme, mašina, alata, repromaterijala i sl. (npr. nabavka potrebne opreme, alata, sirovine, repromaterijala i mašina za proizvodnju, IT opreme, softvera i sl.) za potrebe obavljanja djelatnosti;
 4. Troškovi izgradnje, dogradnje, sanacije objekata za obavljanje poslovne djelatnosti;
 5. Troškovi zakupa poslovnog prostora.

 

Troškovi koji nisu nabrojani smatrati će se neprihvatljivim.

Sredstva će biti doznačena nakon potpisivanja ugovora, ali po principu refundacije u skladu s dostavljanjem potrebne dokumentacije.

U slučaju da se ne utroše sva sredstva predviđena za ovu namjenu, Općina Žepče će raspisati novi javni poziv.

 

4         PRAVDANJE SREDSTAVA

Obaveznu dokumentaciju kojom se pravdaju prihvatljivi troškovi čine:

 1. Troškovi registracije biznisa- dokaz o registraciji djelatnosti, odobrenje za rad ili rješenje o upisu u sudski registar sa fotokopijom računa za troškove nastale u postupku registracije djelatnosti, nakon potpisivanja Ugovora.
 2. Troškovi poreza i doprinosa- Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika/Specifikacija uz isplatu plaća (Obrazci 2002 i 2021), kopija.
 3. Troškovi nabavke mašina, alata i ostale opreme (npr. nabavka potrebne opreme, sirovina, repromaterijala i mašina za proizvodnju, IT opreme, softvera i sl.)- faktura, fiskalni računi izdati na ime registriranog poslovnog subjekta i bankovni izvod koji dokazuje plaćanje računa.

 

 

 1. Troškovi izgradnje, dogradnje,sanacije objekata za obavljanje poslovne djelatnosti- faktura, fiskalni računi izdati na ime registriranog poslovnog subjekta, ili Ugovor o djelu s fizičkim licem za izvođenje navedenih troškova, te bankovni izvod koji dokazuje plaćanje računa ili Ugovora.
 2. Troškovi zakupa poslovnog prostora-faktura, fiskalni račun izdat na ime registriranog poslovnog subjekta, ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora i bankovni izvod koji dokazuje plaćanje zakupa.

 

5         KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA

Izbor korisnika vrši se na osnovu javnog poziva i kriterija koji su definirani u partnerstvu Općine Žepče sa Fondacijom Helvetas-Moja budućnost.

R.br Kriteriji Rang Broj bodova Izvori verifikacije
1. Djelatnost Proizvodna djelatnost 15 Prijavni obrazac i biznis plan

 

 

Trgovina i usluge 10
Poljoprivreda 10
2. Stupanj vlastitog financiranja Više od 30% dodijeljenih grant sredstava 10 Prijavni obrazac -biznis plan sa proračunom
Do 30% dodijeljenih grant sredstava 5
3. Ocjena biznis plana (na osnovu pokazatelja statičke ocjene)

 

 

Ekonomičnost proizvodnje između 1,5 – 2,0 15 Popunjena propisana forma biznis plana
Ekonomičnost proizvodnje između 1 – 1,5 10
Akumulativnost proizvodnje (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 10
Akumulativnost proizvodnje (manja od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 0
Rentabilnost investicije (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 10
Rentabilnost investicije (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 0
4. Pohađanje edukativno mentorskog programa Start up akademije Žepče Da 15 Certifikat o završenom ciklusu Start up akademije Žepče
Ne 0

 

Ocjena projekta se vrši na osnovu kriterija za izbor korisnika sredstava utvrđenih Javnim pozivom i kriterijima za bodovanje definiranih Javnim pozivom.

Vrednovanje i rangiranje prijava na Javni poziv obaviti će Povjerenstvo/komisija koje imenuje Općinski načelnik.

 

6         PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Popunjen prijavni obrazac (Prilog 1.)
 2. Biznis plan (Prilog 2.)
 3. Uvjerenje o statusu nezaposlenosti (Biro rada)
 4. Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS)
 5. Ovjerena kopija osobne/lične karte
 6. Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će poslovati najmanje 12 mjeseci, ovjerena od starne nadležne općinske službe ili notara (Prilog 3.)
 7. Ostali dokumenti (Certifikat o završenom ciklusu Start up akademije Žepče), kopija.

 

7         NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva (do 12.04.2021.godine do 15:00 sati).

Prijave sa prijavnim obrascem (elektronski popunjeno) i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Općine Žepče na sljedeću adresu:

Općina Žepče

Ul.Stjepana Radića br.2

72230 Žepče

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za dodjelu grant sredstava za „Podršku realizaciji start up ideja mladih“

 

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.

Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine Žepče.

 

OBRASCI

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

 

Page 1 of 121